Bendra informacija apie bankrotą

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų – draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Įmonės valdymą perima teismo paskirtas bankroto administratorius.

Pirmiausia iš turimų ir gaunamų lėšų (pardavus turtą, grąžinus įmonės skolas, įmonės ūkinės veiklos ir turto nuomos) apmokamos bankroto administravimo išlaidos. Tuomet pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai – neišmokėti atlyginimai ir kiti su darbo santykiais susiję reikalavimai. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir paskolų suteiktų ar laiduojamų valstybės vardu ar lėšų, gautų iš ES. Trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai – įmonės tiekėjai, partneriai, nuomotojai ir kiti.

Kai įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti vykdomas supaprastintas bankroto procesas. Supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami.

Įmonės bankroto stadijos

Jeigu jūsų įmonė ar kreditorius nesugeba vykdyti duotų įsipareigojimų – nedelskite, susisiekite su mumis.

85 262 0043